Paolaprijs


Een team van leerkrachten van de Campus Koninklijk Atheneum te Aarschot vertegenwoordigd door Marc Vanlangendonck en Liesbet Meuwis. « Oral History op school » : Verkenningen van het dagelijkse leven in het Hageland.

Het vakoverkoepelend en schooloverstijgend Oral History project van de Campus Koninklijk Atheneum Aarschot loopt sinds 1 september 1999 en bereikt de vier scholen van de campus: de kleuter- en basisschool Zonnedorp, de Middenschool, het Koninklijk Atheneum en het Centrum voor Volwassenenonderwijs.

De kernactiviteit situeert zich in het Koninklijk Atheneum, met als belangrijkste platform de lessen geschiedenis. Alle laatstejaars (ASO, BSO, TSO) interviewen één of meerdere zelfgekozen senioren over hun levenservaringen en schrijven over deze mondelinge getuigenissen een paper (twintig pagina’s). De beste papers worden geredigeerd en uitgegeven in een publicatie in eigen beheer, voorgesteld tijdens een jaarlijkse academische zitting.

Het Oral History project start telkens in september en eindigt met het mondelinge examen geschiedenis in juni. In de klas worden zes tot acht lesuren aan Oral History als wetenschappelijke discipline besteed (doelen, methodieken). De formele en informele interviews gebeuren thuis bij de informanten. De behandelde onderwerpen ontstaan doorheen de interactie tussen de jongere en de senior, vaak een oma/opa van de jongere.

Op een directe, onbevangen wijze worden de jongeren geconfronteerd met thema’s zoals de ellende tijdens de Tweede Wereldoorlog of de verleden seizoensarbeid vanuit het Hageland in Wallonië. Vanuit concrete, biografische gebeurtenissen leren de jongeren structurele sociale en culturele veranderingen ontdekken. Het dagelijkse leven komt hierbij spontaan centraal te staan. « Wanneer droeg oma haar eerste mini-jurk? » « Op welke wijze ervaarde oma het gegeven dat zij voor de eerste keer mocht gaan stemmen? » « Wat was de dagindeling van opa in Belgisch-Congo? » Communicatie tussen de generaties, empathie voor de nabije traditie en creatief-kritisch oordelen vormen in het Oral History project de sleutelbegrippen. Het project is dan ook samen te vatten als een toegepaste antropologie omtrent mens- en wereldbeeld in de spanning verleden-nu-toekomst. De reacties, zowel bij de jongeren als bij de senioren, zijn uitermate positief. «Wij hebben urenlang met elkaar gepraat; ik begrijp mijn oma/opa (mijn kleinkind) nu veel beter.»

Vanuit deze enthousiaste voedingsbodem worden tevens jaarlijks satelliet-projecten gestart zoals « Oral History en Pesten » of « Oral History & Science ». Reeds zeshonderd senioren werden in het Oral History project als informanten betrokken. Alle informatie over de werking vindt u terug op onze site (www.oralhistory-aarschot.be). De projectgroep bestaat uit meer dan vijftig personen, waaronder medewerkers uit externe organisaties zoals universiteiten.