Praktisch

  1. Afbakening van de intenties in overleg met de school
• Welke leerkrachten en vakken kunnen zich engageren voor het project? Welke zijn de vakoverschrijdende mogelijkheden?
• Welke leerlingen en hoeveel kunnen instappen in het project?
• Welke financiële ondersteuning kan er van externe partijen komen?
• Begeleiding van de leerkracht voor de start van het project?

2. Verloop van het project
• Het project begint steeds met een uitgebreid inleidend seminarie voor de betrokken leerlingen. Mogelijks in meerdere sessies, dit is meestal ingekaderd in het geschiedenisvak (of PAV).
• Het project loopt meestal gedurende een geheel schooljaar. Hierbij voorziet Expeditions permanente begeleiding van de leerkrachten, waar nodig of waar gevraagd.
• Meestal worden er meerdere seminaries gegeven voor een intensere begeleiding van de leerlingen.
• Eventueel organiseren we ook gastlezingen van externe experts met betrekking tot thema's waarop de het project wil focussen.

3. Redactie en druk
• Expeditions neemt de volledige redactie op zich, in samenspraak met de betrokken leerkrachten.
• Verifiëren van aangebrachte gegevens door het redactieteam van Expeditions.
• Grafische verwerking en drukklaar maken van het boek door Expeditions.
• Toelevering van het drukwerk aan de drukkerij en toezicht hierop door Expeditions
• Afleveren van het drukwerk op school door Expeditions.
 
4. Voorbereiding van de academische zitting
• De academische zitting ter presentatie van het boek is essentieel voor het project: deze geeft lokaal een grote uitstraling. Expeditions staat hierin bij met raad en daad...
• Vorm en inhoud van deze zitting bepalen we in samenspraak met de betrokken leerkrachten. Wat zijn de mogelijkheden? Welke gastsprekers worden uitgenodigd?
• Afwerking van eventueel ander drukwerk en promotiemateriaal (voorintekenformulieren, affiches,...) gebeurt door Expeditions.

5. Verder verloop
• De meeste scholen kiezen ervoor om het project het volgende schooljaar te herhalen met een nieuwe groep leerlingen, al dan niet met verdere ondersteuning van de Expeditions teams.
• Zo verankert zich op termijn een traditie van het in beel brengen van lokaal immaterieel erfgoed.