Expeditions

Expeditions werd opgericht door dr. Marc Vanlangendonck in Leuven in 1996 en is een vzw die onderzoek doet op het gebied van de toegepaste antropologie. Wij maken deel uit van een groeiend wereldwijd en onafhankelijk netwerk van academici uit een wijd spectrum aan wetenschappen, en bieden onder andere antropologisch veldwerk en studies aan.

Ons theoretisch onderzoek biedt een conceptueel schema aan voor de gehele context van de menselijke ervaring. Omwille van ons multidisciplinair, kwalitatief en diachronisch perspectief, ligt in onze aanpak de sleutel tot vele fundamentele vragen van wederkerende en actuele relevantie. Wij hanteren  daarbij steeds een no-nonsense aanpak: duidelijk, resoluut, efficiënt, en met een kritische blik.

Door het organiseren van ons veldwerk willen we dan de link leggen tussen studenten enerzijds en instellingen, bedrijven en overheden anderzijds. Op dit gebied willen wij jonge baccalaureus en masters de mogelijkheid bieden om reeds concrete werkervaringen op te doen vooraleer zij afstuderen. Daarenboven gelden al onze uitgaven als wetenschappelijke uitgaven (met wettelijk depotnummer), zodat zij reeds op het ogenblik van afstuderen gepubliceerde auteurs zijn. Een niet te onderschatten voordeel voor hun op de arbeidsmarkt, terwijl de bedrijven en overheden op hun beurt toegankelijker en zichtbaarder worden in het studentenmilieu.

Onze teams worden daarenboven steeds specifiek geselecteerd en getraind voor hun opdracht. Zo kunnen wij steeds rekenen op flexibele en dynamische mensen. Van zonsopgang tot zonsondergang en van zonsondergang tot zonsopgang staan wij steeds klaar. En we houden van uitdagingen!

Dit alles levert ons bovendien de mogelijkheid om studenten nog meer kansen te bieden onder de vorm van buitenlandse stages en dergelijke meer. Indien u hier meer informatie over wenst, kunt u steeds terecht  op onze website: http://www.xpeditions.be of u kunt ook steeds een mailtje sturen naar info@xpeditions.be.

De medewerkers van Expeditions danken u alvast voor uw interesse in onze organisatie en onze werking.