Oral History


Oral History: Making memories come to life

Mondelinge geschiedenis of oral history is het hele spectrum van activiteiten dat gemoeid is met het interviewen van getuigen om het verleden te (re)construeren:

• Het zoeken van potentiële getuigen
• Het selecteren en contacteren van de informanten
• Het opstellen van een vragenlijst, themalijst en contract
• Het afnemen van de interviews
• Het transcriberen en ontsluiten van de interviews
• Het aanwenden van het verzamelde materiaal in een historisch betoog, tentoonstelling, website, boek, …

Door middel van mondelinge geschiedenis herbeleven studenten het verleden doorheen de gedachten en gevoelens van  mensen die eraan hebben meegewerkt. Op die manier komen zij in aanraking met mensen die door de traditionele geschied-schrijving vergeten worden.

Veelzijdig en educatief

Een ‘oral history’-project:
• Maakt gebruik van diverse didactische werkvormen
• Helpt vaardigheden ontwikkelen
• Brengt inzichten bij
• Is vakoverschrijdend
• Helpt attitudevorming
• Stimuleert kennisoverdracht
• Is wetenschappelijk onderbouwd
• Voldoet aan de leerplandoelstellingen


Uniek en vernieuwend

U bepaalt zelf uw onderwerp, het jaar of de graad waarin u de oral history integreert en de vorm waarin u het wil afwerken (boek, tentoonstelling, …). U kan opteren voor het leggen van verbanden tussen meerdere vakken, en zo de taaklast voor iedereen beperken. Op die manier beschikt u op het einde over een uniek project, dat op zijn beurt kan gebruikt worden als basis voor nieuwe initiatieven.